Biologische en biodynamische wijn

Biodynamische wijn

wijngaard-ReynekeBiodynamisch gaat een stap verder dan biologisch.

Waar bio-boeren natuurlijke bestrijdingsmiddelen gebruiken in plaats van chemische, gaan biodynamische boeren op zoek naar een natuurlijke balans in de wijngaard, zodat bestrijdingsmiddelen helemaal niet nodig zijn. Dat kan door biodiversiteit: op een stuk land waar heel veel verschillende planten en dieren voorkomen, zullen minder snel ziektes uitbreken dan op een veld waar maar één gewas (druiven, of mais, of aardappels) groeit. Kijk maar naar een bos, dat van nature zeer biodivers is. Daar komen heus wel eens ziektes, of plagen voor. Maar ze zijn nooit zo erg dat het hele bos eraan bezwijkt. De biodiversiteit is een natuurlijke bescherming.

Dat kan ook in de wijngaard. Onze biodynamische boeren zorgen voor een zeer grote variatie aan bloemen en planten in hun wijngaard, waardoor ook een grote diversiteit van dieren ontstaat. Planten die in de conventionele landbouw als ‘onkruid’ zouden worden bestreden, zijn juist welkom omdat ze bijdragen aan de diversiteit.

Biodynamie werkt daarnaast met de maankalender, die op basis van de stand van de maan en de planeten, bepaalt wanneer het een goed moment is om te oogsten, te planten en te snoeien. De maan en andere hemellichamen hebben grote invloed op de aarde: kijk maar naar eb en vloed. 

Biodynamische boeren gaan uit van een holistisch boerenbedrijf: niet alleen druiven kweken, maar ook koeien houden voor de mest om de planten mee te bemesten, kippen om het onkruid te wieden, graan om de kippen te voeren, groenten voor de mensen die er wonen, etc. Een echt gesloten cirkel dus, waarbij alles zo veel mogelijk in balans is. Dat spreekt ons aan. Ze werken met speciale, zelfgemaakte kruidenextracten (een soort kruidenthee) die ze op de planten sproeien om ze te voeden en extra kracht te geven als dat nodig is.

Wormen spelen een bijzondere rol op een biodynamisch bedrijf: zij zorgen ervoor dat de grond gezond is. Dat is super belangrijk, want de bodem is de basis van al het leven op de boerderij. Daarom zie je op biodynamische boerderijen vaak paarden in plaats van tractoren. Zware machines drukken de bodem teveel aan, waardoor de wormen er niet goed doorheen kunnen. Een paard weegt minder, heeft benen in plaats van grote banden, en verstoort de bodem dus veel minder dan zware machines.

Als je zo’n  biodynamische boerenbedrijf bezoekt, voel je dat het goed is. Een boerderij met veel biodiversiteit: bloemen, en dus bijen (belangrijk voor bevruchting van planten) en ook andere verschillende planten en dieren. Fantastisch om te zien, te ruiken en om daar te zijn. Helemaal als het de lekkerste wijnen oplevert.