Biologische wijn

Biologische wijn

Biologische wijn is gemaakt van druiven die biologisch verbouwd worden.  Dat is een manier van boeren die in harmonie met de natuur is. In plaats van chemische bestrijdingsmiddelen, pesticides en onkruidverdelgers gebruiken biologische boeren natuurlijke middelen om hun gewassen te beschermen. Ze planten grassen en bloemen tussen de wijnranken die de grond verrijken, in plaats van kunststof toe te voegen. Dat is goed voor het milieu, voor de planeet en ook voor de mens.

Het verschil tussen biologisch en conventioneel is overduidelijk: rechts de biologische wijngaard van Calvez Bobinet, links de wijngaard met bestrijdingsmiddelen van de buren

Biodynamische wijn

Biodynamie gaat nog een stap verder: in plaats van bestrijdingsmiddelen te gebruiken, gaan biodynamische boeren op zoek naar een natuurlijke balans in de wijngaard, zodat bestrijdingsmiddelen niet nodig zijn. Dat kan door biodiversiteit: op een stuk land waar heel veel verschillende planten en dieren voorkomen, zullen minder snel ziektes uitbreken dan op een veld waar maar één gewas (druiven, of mais, of aardappels) groeit. Kijk maar naar een bos, dat van nature zeer biodivers is. Daar komen heus wel eens ziektes, of plagen voor. Maar ze zijn nooit zo erg dat het hele bos eraan bezwijkt. De biodiversiteit is een natuurlijke bescherming.

Dat kan ook in de wijngaard. Onze biodynamische boeren zorgen voor een zeer grote variatie bloemen en planten in hun wijngaard, waardoor ook een grote diversiteit van dieren ontstaat. Planten die in de conventionele landbouw als ‘onkruid’ zouden worden bestreken, zijn juist welkom omdat ze bijdragen aan de diversiteit.

Biodynamie werkt daarnaast met de maankalender, die op basis van de stand van de maan en de planeten, bepaalt wanneer het een goed moment is om te oogsten, te planten en te snoeien. De maan en andere hemellichamen hebben grote invloed op de aarde: kijk maar naar eb en vloed. Door rekening te houden met die invloed, zorg je er bijvoorbeeld voor dat je niet gaan snoeien op het moment dat de plant vol sap zit (vloed), maar wacht je tot er juist minder sap in de plant aanwezig is (eb).